mouiino: (Default)
[personal profile] mouiino
Nicovideo | Youtube
Nicosound (MP3) | Instrumental

Yubikiri


Lyrics: すこっぷ
Composer: すこっぷ
Arrangement: すこっぷ
Singer: Hatsune Miku

koyoi ha anata no tame
kono mi wo sazukemashou

anata to ha tokubetsu nano
kore ha seji to ka
kuzetsu ja nai no

aa atashi koi wo shite
anata no me ni utsuru mono subete nikuku mieru no
atashi igai ha minai de

kokoro no oto ga suru wa
kitanai kasureta koe

mae no otoko no yukue yori mo
anata no mirai
ki ni narimasu

aa mitasareru kurai
karada mo kokoro mo zenbu tsuyoku oku no oku made
saa motto atsuke sasete yo

chiisana mise de yokotawaru
hokori mamire no kono koi wo

makoto no koi to yobanu nara
ima shime shimashou ai no akashi wo

aa atashi anata nara
kamikiri mo tsumehagi mo koete yubikiri suru wa
kawashite kawaranu ai wo

yubikitta

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mouiino: (Default)
mouiino

July 2012

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
222324 25262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:43 am
Powered by Dreamwidth Studios